Přeskočit na obsah

Odchýlení lana (deviace)

Odchýlení lana (deviace) je jedním ze způsobů, jak zabránit poškození lana v lanové cestě.  Jde především o odírání a prodření lana o skálu nebo ostré hrany v cestě. Používá se ale také pro zjednodušení průstupu jeskyní – vyhýbání se intenzivnímu skapu anebo různým překážkám. Na rozdíl od mezikotvení („přepínky“) je u deviace lano volně provlečeno karabinou upevněnou přes šnůru/smyčku k fixnímu bodu. Fixní bod deviace je umístěný naproti kritickému místu, v případě typické, jednoduché deviace. Někdy je potřeba, aby byla deviace kotvena do více bodů, je to náročnější na zkušenost a na představivost. Namáhaní deviace závisí na úhlu, pod kterým je lano odchýleno. Při typickém vychýlení lana do 15° od vertikály je síla působící na deviaci (i kotvení deviace) přibližně čtvrtina zátěže působící na lano (dále budeme uvažovat jen o hmotnosti lezce. Při úhlu 60°je síla rovna hmotnosti lezce. Při takto velkém úhlu je již deviace nepraktická a musí mít z hlediska nosnosti parametry jako standartní kotevní bod. Je proto vhodné raději zřídit přepínku.

Vybavení pro deviaci a její instalace

Pro vytvoření deviace je potřeba pouze dlouhou reep šňůru, případně plochou smyčku nebo lano a karabinu – ideálně bez pojistky zámku a s keylockem.

Vhodná reep šnůra je 5 mm Dyneema, která je sice dražší, ale má mnohostranné využití: dá se použít na deviaci bez ohledu na úhel a taky pro ovázání přírodního kotvení. Několik cca 1,5 m reep šnůr bude postačovat pro většinu případů. Délka se nastaví buď zkrácením (uvázáním uzlu ve vhodné délce), nebo prodloužením (Navázáním dvou, případně víc reep šnůr. Dyneema šnůry se spojují trojitým rybářským uzlem!). Pro instalaci deviace s velkým úhlem je potřeba vyvázat z reep šňůry smyčku, tím se zvýší její nosnost.   

Deviace může být upevněna do skály přes přírodní kotvení jako ovázáním skalních hodin (stalagnátu), skalního hrotu, stalagmitu, založením do spáry,…Toto je nejčastější případ. Jenom v případě, že není k dispozici vhodné přírodní kotvení tak se instaluje umělý kotevní bod: spit, expanzní kotva + plaketa, skoba,… Vrtání kotevního bodu pro deviaci se řídí stejnými pravidly jako pro standardní kotevní bod, i když zatížení bodu pro deviaci s nízkým úhlem zatěžuje bod podstatně méně a nehrozí jeho rázové zatížení. Při použití plakety, směr zatížení deviace, určuje typ plakety, ideální je použití plakety Raumer Anellox. U nižších úhlů deviace je také zatížení nižší a šňůra se může připevnit do plakety bez použití karabiny, čímž dojde k její úspoře.

Deviace musí být správně dlouhá, aby odklonila lano od jeho přirozené dráhy a odvedla ho od místa dotyku a tření. Úhel odklonu lana by měl být co nejmenší. Fixní bod deviace by měl být na úrovni, nebo kousek nad kritickým místem a v takové poloze, aby lano odtahoval od kritického bodu. Lano se musí pouze vyhnout dotyku, nikoliv o metry minout skálu. Když je nutné, aby lano bylo vedeno prostorem velmi přesně, instalují se dvě smyčky na protějších stěnách a jsou uvázané do stejné karabiny.
Vyvarujte se použití extrémně krátkých deviací, jako je jedna nebo dvě karabiny na kotevním bodu a deviacím nad 45°, je obtížné je projít.

Deviace používané při záchranných akcích (kde využívají velmi často), mají stejnou logiku na umístění, ale podstatně striktnější požadavky na kvalitu kotvení.

Výška umístění deviace

Deviace nebo přepínka?

+ v porovnání s přepínkami se deviace snadněji a rychleji instalují a snáze procházejí, a to v obou směrech

+ deviace o něco snižuje nebezpečí uvolnění a pádu kamení – lezec se při přechodu nemusí dotýkat skály, lano může být vedeno dále od skalních stěn

+ při deviacích se spotřebuje méně lana, protože není potřeba vázat na laně uzel a mít průvěs („pytel“)

+ v případě deviace pod menším úhlem (do 15°) se muže skládat z prvků o nižší nosnosti než kotevní bod

+ výstupové blokanty/slaňovací brzda je neustále na laně, nesundává se

+ i v případě selhání deviace dojde k zhoupnutí, ne k nebezpečnému pádu / rázovému zatížení lanové cesty

+ deviace jsou vhodné i pro umístění do porušené skály, kde umístění přepínky je nebezpečné/riskantní

– na úsecích oddělených deviací se může pohybovat jen jeden lezec (!) Protože deviace neodděluje úseky bezpečným mezikotvením. Pro rychlejší pohyb lezců po lanové cestě jsou přepínky vhodnější, hlavně pro delší lanové úseky a větší týmy. Deviace jsou proto vhodnější pro průzkum nebo exkurzi, ne pro frekventované lanové cesty

– při vedení lanové cesty přes deviaci (e) má lano větší volnost pohybu v prostoru; pozor z hlediska bezpečnosti

– při úhlech nad 30° může být přechod přes deviací obtížnější, hlavně s těžkým speleovakem

– instalace deviace se může jevit jako jednoduchá, ale pokud její umístění nebylo dostatečně promyšleno, může se její průchod změnit v noční můru. Deviaci je zároveň potřeba vystrojit tak, aby v případě její selhání nebyl lezec vystaven bezprostřednímu nebezpečí, jako je utonutí ve vodopádu, přeříznutí lana o ostrou hranu, nebo zhoupnutí se do úzké trhliny,…

– je nutné spoléhat na to, že každý po překonání deviace dá lano nazpět do karabiny

– může dojít ke ztrátě karabiny

Překonání deviace při slaňování

 • slaň až ke kritickému místu, od něhož je lano oddáleno deviací. Zastav slaňování na úrovni deviace. Zajisti slaňovací brzdu (článek jak zajistit brzdu), aby sis uvolnil ruce na následující činnosti
 • když je úhel deviace velký, připni smyčku kraváku do karabiny deviace. Pojistíš se tak před případnou ztrátou kontaktu s deviací a zhoupnutím se do kritického místa.
 • když je to možné zapři se nohama/tělem do protější stěny, abys povolil smyčku deviace
 • odepni karabinu deviace z lana, která je v té chvíli těsně pod slaňovací brzdou.
 • připni karabinu deviace zpět na lano, nad slaňovací brzdu
 • odepni smyčku kraváku z karabiny deviace a pokračuj ve slaňování

  Poznámky:
 • nikdy nezatěžuj deviaci svou vahou (nenavazuj se, neodsedávej do ní). Deviace nemusí být pevnostně konstruována jako mezikotvení. Při velkém zatížení se také může zablokovat karabina deviace a pak ji neotevřeš.
 • při přechodu deviace nikdy nesundávej slaňovací brzdu z lana (!)

Překonání deviace při výstupu

 • dolez ke kritickému místu, od něhož je lano oddáleno deviací. Při dolezení na úroveň kotvení deviace zároveň potlač karabinu deviace kousek nahoru
 • když je úhel deviace velký, připni smyčku kraváku do karabiny deviace, kterou prochází lano. Pojisti se tak před případnou ztrátou kontaktu s deviací a zhoupnutím se do kritického místa
 • když je to možné zapři se nohama/tělem do protější stěny, abys vytvořil průvěs na smyčce deviace (pomůže ti to při odepínání karabiny)
 • karabinu deviace, která je nad ručním blokantem odepni z lana a zapni ji zpět pod hrudní blokant. Když používáš nožní blokant sundej ho z lana, když dosáhneš deviace a založ ho nazpátek na lano, až mineš deviaci.
 • odepni smyčku kraváku z karabiny deviace a pokračuj ve výstupu. Počítej s tím, že dojde ke kyvu jak se lano srovná do vertikály
 • Od deviace se odpoutávej (opouštěj ji) plynule, bez prudkých pohybů na laně. Nezatěžuj zbytečně kotevní bod.

Zdroje inspirace:
Ecole francaise de spéleologie. Manuel technique de spéleologie. Francie, 2 vydání 2013
Marbach, G; Tourte, B. Alpine Caving Techniques: A Complete Guide to Safe and Efficient Caving. Speleo Projects, Switzerland, 2002. ISBN: 9783908495109
Alan Warild: Vertical. Natl Speleological Society; 3rd edition, 1994. ISBN: ‎9780958925372

Místo závěru: Rádi uspokojíme vaše potřeby pro vystrojení deviací s níže uvedenými produkty:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu