Přeskočit na obsah

Výstup po laně, jednolanová technika, metoda Frog

Popis prostého výstupu po lanovém úseku, bez uzlů a mezikotvení. Výstupem se rozumí pohyb lezce po laně směrem vzhůru.

Výstup po laně. Autor fotografie: Florian Luciano, model: Emmanuel Combe. Lokace: Grotte Moilda
 1. Před zahájením výstupu proveď zevrubnou prohlídku cajků. Optimálně ve dvojici, kdy proběhne vzájemná kontrola. Zkontroluj kompletnost cajků, dotažení pojistek zámků karabin, zvláště karabiny centrálního připojovacího bodu. Dále pak zkontroluj umístění hrudního blokantu, zapnutí přezek a dotažení popruhů sedacího úvazku. Zkontroluj si, že ti nebude při lezení nic překážet a nic se nemůže uvolnit.
Všechny cajky v cajku. Autor: Ecole francaise de spéleologie.

2. Na lano nastupuj až po signálu “lano volné” (angl. “rope free”) od lezce nad sebou nebo se důkladně přesvědč o jeho volnosti. Na jednom lanovém úseku smí vystupovat nebo být zavěšen pouze jeden lezec (neplatí v případě záchrany z lana).

3. Vlož lano do hrudního blokantu.

Lano v hrudním blokantu. Autor: Ecole francaise de spéleologie.

4. Vlož jednu nohu do pedálu a nasaď ruční blokant na lano ve výšce očí. Ruční blokant je spojen s dlouhou smyčkou kraváku. Sešlápnutím pedálu (i opakovaným) vyčerpej elasticitu lana. Pravou rukou přitom přitahuj lano pod hrudním blokantem, aby si usnadnil prokluzování lana hrudním blokantem.

“Dotáhni lano” Autor: Ecole francaise de spéleologie.

5. Až se odlepíš se ode dna, přenes celou svou váhu do lana. Jestliže je lano mimo svou spádnici, očekávej zhoupnutí se. Dopni prsní úvazek do lezecké pozice. Nasaď na lano nožní blokant, používáš-li jej.

Připrav se na lezení. Autor: Ecole francaise de spéleologie.

6. Započni samotný výstup po laně. Výstup touto metodou je charakteristický tím, že lezec střídavě přenáší svoji váhu mezi hrudním a ručním blokantem, takže lezec střídavě „sedá a vstává“.

Sedání a vstávání. Autor: Petzl.com

Cyklus zahaj ve visu v hrudním blokantu připojeném k sedáku. Posouvej ruční blokant po laně tak vysoko, jak to jde. Zároveň zdvíhej nohu (y) tak, že je ohýbáš v kolenou, aby se kotníky přibližovaly k hýždím. Rozsah zdvihu noh uprav dle svých dispozic. Kratší kroky jsou vhodnější pro dlouhý a namáhavý výstup.
Drž tělo a hlavu zpříma, v rovině, zatímco tlačíš nohy dolů pod sebe v ose těla. Nohy nepředkovávej, víc to unavuje svaly, hlavně svaly středu těla. Zároveň držíc se rukama ručního blokantu udržuj horní část trupu blízko a rovnoběžně s lanem (lze toho docílit přídavnou prsní kladkou, ale zbytečně to komplikuje výstup). Vyvaruj se „shybování“ na ručním blokantu, rychle by sis tím vysílíl ruce. Ruce používej hlavně pro posouvání ručního blokantu po laně a na mírné přitahování. Nohy jsou vždy silnější než ruce. Spolu s celým tělem se vzhůru posouvá i hrudní blokant. Jakmile jsou nohy plně nataženy, posaď se do hrudního blokantu, který je napevno spojen se sedacím úvazkem. Tím odlehčíš nohu (y) a cyklus je dokončen. Opakuj.

A lez! Autor: Ecole francaise de spéleologie.

7. Výstup, hlavně po delším čekání, zahaj zvolna, nespěchej. Dej svalům čas ať se zahřejí na „provozní teplotu“.

8. Při lezení měj pravidelné tempo, přizpůsob se vlastnímu rytmu těla a kmitání lana nahoru/dolů (jojo efekt). Ani statické lano není úplně statické a jeho protažení je cca 2-4%. Je to zvlášť citelné na 9 mm laně a na začátku lezení na delším úseku lana (20+ m). Se zkracováním délky lana nad lezcem se amplituda kmitu lana zmenšuje.
Když se lano posunuje nahoru, natáhni nohy a postav se do pedálu. Když se lano opět posunuje dolů, posaď se do hrudního blokantu. Díky synchronizaci s kmitáním lana bude tvoje lezení vyžadovat menší úsilí. Dá se lézt i v polovičním tempu, ale stále v synchronizaci s kmitáním lana. Lezení proti kmitání lana je únavnější.


Lano při průchodu hrudním blokantem klade určitý odpor a tak se může stát, že při zahájení lezení a ještě několik metrů lano nebude samo hrudním blokantem prokluzovat a je potřeba mu pomoct. Délka takto odlezeného úseku lana je závislá na hmotnosti lana pod lezcem, jeho ohebnosti, znečištění, na způsobu lezení a také na opotřebení blokantů.

Tato situace se dá řešit pěti způsoby:

 1. Použítím nožního blokantu, který lano pod hrudním blokantem napíná.
 2. Spolulezec, kamarád, podrží lano, aby bylo napnuto. Poděkujeme mu a snažíme se ho při lezení nekopnout.
 3. Držením lana mezi nohami: a) Držením lana mezi nohama – při použití dvojitého pedálu (MTDE Siam), nebo pedálu s okem pro dvě nohy (MTDE Rus) sevřít lano mezi špičky noh ve fázi pokrčených noh a následně se na nohách postavit. Sevření lana povolit, pokrčit nohy atd. b) Podobně to lze použít i s pedálem pro jednu nohu, jen je to o něco náročnější. Volnou nohou přišlápnout lano na nárt nohy v pedálu.
 4. Rukou pomoci lanu projíždět hrudním blokantem. Chytnout pravou rukou lano pod hrudním blokantem. Při zatlačení noh (y) do pedálu synchronně tahat lano, které je přehozeno přes stehno, dolů. Pro udržení větší rovnováhy držet ruční blokant křížem, tj. pedál je na pravé noze zvedat blokant po laně levou rukou. Rychlý, ale silově a koordinačně náročný postup.
 5. Zvýšení váhy lana na jeho konci – například svázáním lana do panenky. Panenku nikdy nevázat, když je lano zatíženo vahou lezce! Před odstrojováním lana je panenku nutné rozvázat.

Tipy:

 • Kontrolu vybavení je vhodné udělat ještě před vstupem do jeskyně. Případně nedostatky se dají odstranit podstatně jednodušeji než v jeskyni.
 • Nechodit do jeskyní s lidmi, kteří nemají vhodné vybavení anebo jej neumí bezpečně používat.
 • Před výstupem se v rámci teamu dohodnout na signálech a upozornit se na možná rizika při výstupu (např. na možnost shození kamenů, na komplikovanou přepínku apod.). Domluvit se kde se při výstupu, nebo po výstupu znovu setkáte.
 • Pro výstupovou metodu Frog se používají vždy dva blokanty, a to v kombinaci hrudní a ruční blokant. Doplňkově pro lepší efektivitu výstupu i nožní blokant.
 • Při výstupu tlačit nohy pod sebe, pod těžiště těla. Při překopávaní noh se tělo rychle unaví. Při použití nožního blokantu taky nezakopávat – tím se lano z nožního blokantu vyvlékne.
 • Při použití nožního blokantu, ve fázy sedu a posouvaní ručního blokantu po laně,  je výhodnější zdvihat nejprve nohu s pedálem a pak s nožním blokantem, než zdvihat obě nohy současně.
 • Synchronizovat své pohyby s dechem, podobně jako při volném lezení či plavání. Nádech při zvedání se, výdech při posazení se do hrudního blokantu.
 • Při výstupu, ve fázi napřímení je lepší se stavět na obě nohy zároveň – hlavně když máme těžký speleovak, nebo na konci dlouhého výstupu.
 • Neshybovat na ručním blokantu. Ruční blokant bez rukojeti (Petzl Basic) právě proto nutí lezce k efektivnějšímu stylu lezení.
 • Při výstupu je potřebné sledovat, zda se lano nebezpečně nedotýká stěn a hran propasti.
 • Při výstupu (i sestupu) je nutné vždy dávat pozor, aby se od lezce, jeho vybavení a jeho speleovaku neuvolňovaly kameny, které mohou zranit lezce pod ním, nebo poškodit lano!!! Pokud k tomu dojde, zakřičí se „kámen!“. Uslyšíte-li takové varování, schovejte se nebo se chraňte. Přitiskněte se ke skále. Rozhodně nehleďte vzhůru!
 • Při výstupu je upřednostňován plynulý pohyb, který tolik nezatěžuje zbytečně kotevní bod(y) a omezuje se tím případné poškození lana.
 • Lezec průběžně sleduje stav lana a v případě jeho poškození na něj upozorni ostatní. Pokud je to nutné, učiní bezpečnostní opatření (např. poškozený úsek lana vyřadí alpským motýlkem).
 • Při výstupu více lezců nad sebou nehledět zbytečně vzhůru. Minimalizuje se možnost poranění obličeje.
 • Před nástupem na lano nebo hned poté očistit si obuv od hrubých nečistot. Omezí se tím znečišťování lana a padání nečistot na spolulezce.
 • Všechno vybavení pro výstup po laně naleznete na našem e-shopu Speleocajky

Použité fotografie:
Ecole francaise de spéleologie. Manuel technique de spéleologie. Francie, 2 vydání 2013. 254 s.
Florian Luciano – https://www.flickr.com/people/128637361@N02/
Petzl.com

Zdroje inspirace:
Beneš, L. Jednolanová technika ve speleologii. 2006.
Ecole francaise de spéleologie. Manuel technique de spéleologie. Francie, 2 vydání 2013. 254 s.
Frank, T.; Kublák, T. a kol. Horolezecká abeceda. Epocha, 2007. 664 s. ISBN: 8087027356.
Marbach, G; Tourte, B. Alpine Caving Techniques: A Complete Guide to Safe and Efficient Caving. Speleo Projects, Switzerland, 2002. 320 s. ISBN: 9783908495109.
Matýsek, R. Speleoalpinismus I. a II. díl (CD). Ostrava: Speleomat, 2002.
www.roperescue.cz
https://www.speleo.cz/vystup-po-lane

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu